Wezwanie do odbioru depozytu

2017-05-16 1249
Art. czytany: 412 razy

Depozyt - wezwanie do odbioru

Wezwanie do odbioru depozytu

Odbiór depozytu - Wezwanie do odbioru

Starachowice 16.05.2017 r.

W E Z W A N I E

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26 wzywa osoby uprawnione do podjęcia depozytu po zmarłych mieszkańcach :
1. Stefanie Dziób
2. Zuzannie Kita
3. Stanisławie Szmalec

Pełna treść Wezwania w załączeniu .

DYREKTOR
mgr Aneta Świercz