Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym w 2018r.

2017-12-19 1414
Art. czytany: 728 razy

Uchwała nr 175/2017 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.