Nabór do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert - zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu starachowickiego

2018-01-05 0820
Art. czytany: 432 razy

Zaproszenie dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert organizowanego przez Powiat Starachowicki.