PLAN PRACY RADY POWIATU W STARACHOWICACH NA 2018 ROK.

2018-01-09 0944
Art. czytany: 489 razy

Plan pracy Rady Powiatu w Starachowicach na 2018 rok przyjęty podczas obrad XXXIX sesji Rady w dniu 28 grudnia 2017 roku przewiduje odbycie 11 sesji w poszczególnych miesiącach 2018 roku za wyjątkiem miesiąca lipca.

Szczegółowa tematyka poszczególnych sesji została przedstawiona w załączonym pliku.