Dostawa leków i materiałów medycznych w 2018 r.

2018-01-10 1310
Art. czytany: 116 razy

Konkurs ofert - dostawa leków dla DPS Starachowice

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy leków i artykułów medycznych .
Ogłoszenie wraz warunkami udziału w konkursie w załączeniu .

Bohdan Balcerowicz