Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofetry w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2018-01-11 0818
Art. czytany: 55 razy

„Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji - termomodernizacji, oraz audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej”.

„Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji - termomodernizacji, oraz audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej”.