Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2018r.

2018-02-01 0907
Art. czytany: 529 razy

Zarząd Powiatu Starachowickiego Uchwałą Nr 12/2018 z dnia 30.01.2018r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2018 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.