Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r.

2018-02-07 0745
Art. czytany: 286 razy

Informacja o działaniach podejmowanych wobec
Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) oraz na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 8/2016 Starosty Starachowickiego z dnia 27 stycznia 2016 r., informuję, że w 2017 roku wobec Starosty Starachowickiego nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Starosta Starachowicki
Danuta Krępa