UCHWAŁY PODJĘTE NA XL SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 31 STYCZNIA 2018 ROKU

2018-02-07 1019
Art. czytany: 309 razy

Wykaz uchwał od Nr XL/308/2018 do Nr XL/311/2018
1) Uchwała Nr XL/308/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania na własność Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Starachowicach mienia ruchomego – wyposażenia pochodzącego z inwestycji „Adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy typu C-osób z zaburzeniami psychicznymi”,
2) Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Państwa,
3) Uchwała Nr XL/310/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
4) Uchwała Nr XL/311/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 – 2028,