Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r.

2018-03-05 1452
Art. czytany: 835 razy

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści
zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.