Informacja na temat środków finansowych PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2018r.

2018-04-17 1044
Art. czytany: 480 razy

W dniu 29 marca 2018r. Rada Powiatu w Starachowicach podjęła uchwałę w sprawie podziału środków finansowych PFRON na poszczególne zadania w 2018r.

Zespół ds. Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach informuje, iż w zakresie rehabilitacji zawodowej:

1. Na zadanie dotyczące przyznawania osobie niepełnosprawnej środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (wniosek Wn-O) przeznaczona została kwota 100.000,00 zł,

2. Na zadanie dotyczące przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (wniosek Wn-W) przeznaczona została kwota 160.000,00 zł.
3. Na zadanie dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (wniosek Wn-KZ) przeznaczona została kwota 40.000,00 zł


Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 (kancelaria ogólna na parterze budynku)

od dnia 17.04.2018r.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków Wn-O, Wn-W, Wn-KZ dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce ‘Jak załatwić sprawę’ jak również w Zespole ds. Polityki Społecznej pok. 312 (III piętro budynku), tel. (41) 276-09-44.