Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów

2018-05-22 0920
Art. czytany: 452 razy

Starachowice, obr. 04, ul. 6-go Września, nr działek ewidencyjnych:1175/2, 1175/1, 1174/2, 1179, 1144

treść zawiadomienia w załączniku