I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

2018-06-11 1130
Art. czytany: 452 razy

Starosta Starachowicki ogłasza I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd powiatu starachowickiego fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2018r. W załączeniu: 1. Ogłoszenie o konkursie. 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego. 3. Wzór umowy o wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego. 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 5. Wzór opisu faktury/ rachunku. 6. Oświadczenie członka stowarzyszenia/ wolontariusza. 7. Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert.