Gmina Starachowice

2018-10-11 1323
Art. czytany: 146 razy

budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV

BK.I. 6743.1.224.2018.JM
Data wpływu: 9.10.2018r.
Inwestor: Gmina Starachowice
Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż1kV dla oświetlenia ciągu pieszego od bloku przy ul. Majówka do ulicy Staszica w Starachowicach.
Adres: Starachowice ul Majówka, Staszica.