Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

2018-11-20 1245
Art. czytany: 1343 razy

Ustawa o samorządzie powiatowym
(plik *.pdf tekst ujednolicony)

strona internetowa:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980910578