Gmina Starachowice

2019-01-11 1153
Art. czytany: 78 razy

budowa sieci kanalizacji deszczowej

BK.I.6743.1.4.2019.JM
data wpływu 9.01.20019r.
inwestor : Gmina Starachowice
Inwestycja: budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach ewid. nr 975, 986, 534/88, 979/3, 979/4, 970/2, 971, 448/12 w Starachowicach.