Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach

2019-03-12 1421
Art. czytany: 77 razy

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach.