Ogłoszenie Wyników I Otwartego Konkursu Ofert

2019-07-18 1249
Art. czytany: 471 razy

Ogłoszenie Wyników I Otwartego Konkursu Ofert
na wsparcie ze środków PFRON realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd powiatu starachowickiego fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2019r.