Gmina Pawłów

2019-08-12 1427
Art. czytany: 192 razy

Sieć elektroenergetyczna

BK.I.6743.5.69.2019.AK
Inwestor: Gmina Pawłów

Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej na działkach ewid. nr 215/1, 218/1, 219, 223, 224, 149/2, 229, 262, Bukówka gm. Pawłów

zgłoszenie wpłynęło: 8.08.2019r.
nie wniesiono sprzeciwu