Zakup dwóch fabrycznie nowych mikrobusów 9-osobowych (8+1) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

2019-08-23 0944
Art. czytany: 417 razy

Zakup dwóch fabrycznie nowych mikrobusów 9-osobowych (8+1) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup dwóch fabrycznie nowych mikrobusów 9-osobowych (8+1) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach

Ogłoszenie o zamówieniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=393a9ecd-193f-4697-a03e-1dc8d36849ba