Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz ustaleniu przebiegu granic nieruchomości

2020-03-25 1055
Art. czytany: 62 razy

gmina Brody, obręb Bór Kunowski, działka ewidencyjna nr 134 wraz z działkami sąsiednimi nr: 133, 135, 139/5.

Treść zawiadomienia w załączniku.