Zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

2007-02-16 1435
Art. czytany: 1689 razy

Miejsce załatwienia
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pokój 219 tel. (041) 276 09 34 e-mail: lesnictwo@powiat.starachowice.pl

Wymagane dokumenty
Uzasadniony wniosek właściciela działki na wycinkę drzew lub krzewów

Miejsce odbioru
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pokój 219 tel. (041) 276 09 34 e-mail: lesnictwo@powiat.starachowice.pl

Opłaty
Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody

Termin załatwienia
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy
Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Uwagi
-

Podstawa prawna
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) oraz Kpa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Podstawa prawna
-Opracował
-

Akceptował
0

Zatwierdził
0