Sprzedaż materiałów geodezyjnych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2013-06-11 1143
Art. czytany: 2377 razy

Miejsce załatwienia
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( parter pokój 12 ) tel.: 41 276 -09-08, e– mail:podgik @powiat.starachowice.pl

Wymagane dokumenty
• wniosek o sprzedaż dokumentu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego • dowód tożsamości i dokument własności na daną nieruchomość ( wzór w załączeniu ); zamówienie na dokumenty z zasobu ( wzór w załączeniu )

Miejsce odbioru
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( parter pokój 12 )

Opłaty
Zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia o opłatach z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Zarządzeń Starosty Powiatowego nr 75/07 z dnia 24.10.2007 r , nr 2/08 z dnia 7.01.2008 r i nr 3/08 z dnia 7.01.2008r w sprawie ustalenia cennika usług reprodukcyjnych i innych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, dla których nie ustalono opłat i cen urzędowych. Wpłaty winny być dokonywane na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -Bank Śląski Katowice o/Starachowice nr r-ku 64 1050 1432 1000 0022 1934 3015

Termin załatwienia
W miarę możliwości w dniu zgłoszenia , najpóźniej 3 dni

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
0

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz . U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027); • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz .U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333); • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 1 12, póz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Podstawa prawna
Iteresanci przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku:

poniedziałek godz. 9:00 - 15:00
wtorek - piątek godz. 8:00 - 14:00
Opracował
Urszula Kielan

Akceptował
0

Zatwierdził
Sylwester Spadło