Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Starachowickiego

2007-04-12 1407
Art. czytany: 1339 razy

Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Starachowickiego z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o dziłalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007r.