A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na cele promocyjne Powiatu Starachowickiego
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 r.
» Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 13.02.2019 r.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w związku z podziałem nieruchomości
Ilość wiadomości z działu 'ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI': 11
1  Informacja o niezbędnych dokumentach przy ubieganiu się o orzecznictwa i legitymacje.
2018-03-19 1344 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
2  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2018-03-16 1002 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
3  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności.
2018-03-16 1000 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
4  Oświadczenie dotyczące ponownego ustalenia uprawnień do karty parkingowej osoby posiadającej takie uprawnienie przed 01 lipca 2014 roku.
2018-03-16 0957 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
5  Oświadczenie rodzica pod opieką którego jest dziecko w rodzinie niepełnej (bez pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica).
2018-03-16 0953 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
6  Oświadczenie dla osób przebywających pod innym adresem niż adres zameldowania.
2018-03-16 0947 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
7  Oświadczenie o miejscu pobytu stałego.
2018-03-16 0940 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2018-03-16 0938 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności / duplikatu legitymacji.
2018-03-16 0932 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)
2004-06-17 1042 Czytano:2790 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zaświadczenie Lekarskie o stanie zdrowia
2004-06-17 1106 Czytano:3460 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
KASA
ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i DRÓG
ZESPÓŁ DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
PETYCJE
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o niezbędnych dokumentach przy ubieganiu się o orzecznictwa i legitymacje.
» Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
» Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności.
» Oświadczenie dotyczące ponownego ustalenia uprawnień do karty parkingowej osoby posiadającej takie uprawnienie przed 01 lipca 2014 roku.
» Oświadczenie rodzica pod opieką którego jest dziecko w rodzinie niepełnej (bez pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica).
» Oświadczenie dla osób przebywających pod innym adresem niż adres zameldowania.
» Oświadczenie o miejscu pobytu stałego.
» Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
» Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności / duplikatu legitymacji.
» Wniosek o wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach