A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Lista szkół, które otrzymały dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 roku
» Dług Powiatu Starachowickiego na 31.03.2018 r.
» Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Starachowickiego za okres od początku roku do dnia 31.03.2018 r. ( w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
» Porządek do protokołu nr 19/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach 17 i 18.04.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/2018 z dnia 25.04.2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI': 11
1  Informacja o niezbędnych dokumentach przy ubieganiu się o orzecznictwa i legitymacje.
2018-03-19 1344 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
2  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2018-03-16 1002 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
3  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności.
2018-03-16 1000 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
4  Oświadczenie dotyczące ponownego ustalenia uprawnień do karty parkingowej osoby posiadającej takie uprawnienie przed 01 lipca 2014 roku.
2018-03-16 0957 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
5  Oświadczenie rodzica pod opieką którego jest dziecko w rodzinie niepełnej (bez pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica).
2018-03-16 0953 Czytano:6 razy » Przeczytaj artykuł
6  Oświadczenie dla osób przebywających pod innym adresem niż adres zameldowania.
2018-03-16 0947 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
7  Oświadczenie o miejscu pobytu stałego.
2018-03-16 0940 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2018-03-16 0938 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności / duplikatu legitymacji.
2018-03-16 0932 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wniosek o wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)
2004-06-17 1042 Czytano:2554 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zaświadczenie Lekarskie o stanie zdrowia
2004-06-17 1106 Czytano:3199 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
KASA
ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i DRÓG
ZESPÓŁ DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
PETYCJE
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o niezbędnych dokumentach przy ubieganiu się o orzecznictwa i legitymacje.
» Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
» Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności.
» Oświadczenie dotyczące ponownego ustalenia uprawnień do karty parkingowej osoby posiadającej takie uprawnienie przed 01 lipca 2014 roku.
» Oświadczenie rodzica pod opieką którego jest dziecko w rodzinie niepełnej (bez pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica).
» Oświadczenie dla osób przebywających pod innym adresem niż adres zameldowania.
» Oświadczenie o miejscu pobytu stałego.
» Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
» Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności / duplikatu legitymacji.
» Wniosek o wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach