A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ » Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
» sieć elektroenergetyczna 1kV oświetlenia - Rzepin Kolonia
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Powiatu Starachowickiego przeznaczonych na potrzeby organizacji imprezy powiatowej - Zlot Pojazdów Zabytkowych '4 Legenda Stara'
Ilość wiadomości z działu 'Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie': 1
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolennia na budowę

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe
Kancelaria Ogólna (parter) lub
Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
pokoje od 203 do 207 (II piętro)
tel. 0-41 276 09 25, 0-41 276 09 27, 0-41 276 09 50,
e-mail: budownictwo@powiat.starachowice.pl


Wymagane dokumenty
Od dnia 17 GRUDNIA 2016r. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DOKUMENTÓW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016.1493).
Zgodnie z § 2. rozporządzenia, do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 17.12.2016r., stosuje się przepisy dotychczasowe (druki do pobrania w urzędzie - pokój 203, 206, 207).


1. Zgłoszenie (druk - załącznik na końcu artykułu lub dostępny w Wydziale)
2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane (druk - załącznik na końcu artykułu lub dostępny w Wydziale)
3. Opis obiektu
4. Szkice i rysunki
5. Uzgodnienia, pozwolenia itp., jeśli wymagane są odpowiednimi przepisami


Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Postanowienie przerywa bieg terminu.Uwagi
Do budowy można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Podstawa prawna
Art. 29 i 30 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 ze zmianami).

Opracował
Karolina Grądalska


Data wprowadzenia: 2007-02-15 1110
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 13292 razy

» druk zgłoszenia budowy - rozmiar: 34304 bajtów
Typ pliku: application/msword
» druk zgłoszenia przydomowej oczyszczalni - rozmiar: 45568 bajtów
Typ pliku: application/msword
» informacja uzupełniająca druk B-4 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 49664 bajtów
Typ pliku: application/msword
» oświadczenie druk B-3 - obowiązuje od 17.12.2016r. - rozmiar: 61440 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
Zgłoszenie robót budowlanych
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Ostat. 10 wiadomości:

» Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolennia na budowę
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach