A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Gmina Wąchock,ul. Wielkowiejska 1
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
» Decyzja Starosty Starachowickiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie
» Decyzja Starosty Starachowickiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie
» Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz ustaleniu przebiegu granic
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie

Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie – „PI”

1. Wydział prowadzi sprawy z zakresu kultury, promocji, turystyki, rozwoju Powiatu
i informacji o powiecie.
2. Do zadań Wydziału w zakresie kultury i turystyki należy:
1) dbałość o dziedzictwo kulturowe Powiatu i Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie i organizacja działań ochronnych,
2) organizacja współpracy w sferze kultury i promocji powiatu z samorządami
i ośrodkami kultury Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu,
3) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu kultury z instytucjami upowszechniania kultury w kraju i za granicą,
4) koordynacja, organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu regionalnym
i powiatowym,
5) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych w zakresie bezpieczeństwa,
6) prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego,
7) podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie promocji kultury w kraju i za granicą,
8) współpraca z ośrodkami akademickimi i naukowymi w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturalnego Powiatu i regionu oraz organizacja konferencji naukowych i seminariów poświęconych tej tematyce,
9) nadzór i współpraca z Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w zakresie realizacji zadań statutowych i organizacyjnych przez Muzeum,
10) koordynacja i organizacja działań związanych z funkcjonowaniem Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej,
11) współpraca ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego,
12) współpraca z Komisjami Sejmu i Senatu w zakresie upowszechniania i rozwoju działalności kulturalnej Powiatu i Regionu,
13) współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach w zakresie upowszechniania i koordynacji działalności turystycznej na terenie Powiatu,
14) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w zakresie określonym
w Porozumieniu zawartym z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach,
15) Aktualizacja i monitorowanie umowy dotyczącej dofinansowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

3. Do zadań Wydziału w zakresie promocji powiatu i rozwoju powiatu należy:
1) opracowywanie, edycja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych o Powiecie w kraju i za granicą,
2) promocja powiatu i udział w targach turystycznych i imprezach kulturalnych na terenie kraju i za granicą,
3) przygotowanie informacji o aktualnych zadaniach realizowanych przez Wydział dla lokalnych i krajowych mediów,
4) inicjowanie i organizacja kontaktów zagranicznych Powiatu, w zakresie współpracy kulturalnej, promocyjnej i turystycznej, opracowanie projektów współpracy partnerskiej oraz programów wizyt zagranicznych,
5) przygotowywanie projektów, propozycji nowych elementów koncepcji rozwoju Powiatu dla Zarządu Powiatu,
6) aktualizacja i monitoring realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego,
7) przygotowanie projektów w celu pozyskania środków finansowych
z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Regionalnych Programów Operacyjnych.

4. Do zadań Wydziału w zakresie informacji o powiecie należy:
1) zapewnienie współpracy z mediami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie promocji i rozwoju powiatu oraz współpraca w tym zakresie
z Rzecznikiem Prasowym Zarządu Powiatu,
2) współuczestnictwo bieżące w redagowaniu strony internetowej Starostwa
i merytoryczny nadzór nad jej zawartością w zakresie spraw związanych z promocją powiatu,
3) redagowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych Starostwa w tym przygotowywanie projektów zaproszeń, plakatów itp.
4) prowadzenie spraw związanych z patronatami, przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o patronat,
5) prowadzenie rejestru wniosków o patronat Starosty,
6) przedkładanie Zarządowi Powiatu wniosków o patronat Starosty, celem zaopiniowania,
7) kompleksowe przygotowanie udziału Starosty/Członków Zarządu Powiatu lub wyznaczonych przez Starostę przedstawicieli w imprezie objętej patronatem,
8) prowadzenie imprez objętych patronatem Starosty.

5. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.Data wprowadzenia: 2006-02-01 0923
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4834 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrektor
Pracownicy
Zadania
Ogłoszenia
Rejestr Instytucji Kultury
Patronat Starosty
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach