A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Powiatu Starachowickiego przeznaczonych na potrzeby organizacji imprezy powiatowej - Zlot Pojazdów Zabytkowych '4 Legenda Stara'
» 'Modernizacja i wymiana elementów pokrycia dachu w III LO w Starachowicach'
» stacja transformatorowa
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 97/2018 z dnia 03.08.2018 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie

Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie – „PI”

1. Wydział prowadzi sprawy z zakresu kultury, promocji, turystyki, rozwoju Powiatu
i informacji o powiecie.
2. Do zadań Wydziału w zakresie kultury i turystyki należy:
1) dbałość o dziedzictwo kulturowe Powiatu i Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie i organizacja działań ochronnych,
2) organizacja współpracy w sferze kultury i promocji powiatu z samorządami
i ośrodkami kultury Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu,
3) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu kultury z instytucjami upowszechniania kultury w kraju i za granicą,
4) koordynacja, organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu regionalnym
i powiatowym,
5) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych w zakresie bezpieczeństwa,
6) prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego,
7) podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie promocji kultury w kraju i za granicą,
8) współpraca z ośrodkami akademickimi i naukowymi w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturalnego Powiatu i regionu oraz organizacja konferencji naukowych i seminariów poświęconych tej tematyce,
9) nadzór i współpraca z Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w zakresie realizacji zadań statutowych i organizacyjnych przez Muzeum,
10) koordynacja i organizacja działań związanych z funkcjonowaniem Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej,
11) współpraca ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego,
12) współpraca z Komisjami Sejmu i Senatu w zakresie upowszechniania i rozwoju działalności kulturalnej Powiatu i Regionu,
13) współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach w zakresie upowszechniania i koordynacji działalności turystycznej na terenie Powiatu,
14) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w zakresie określonym
w Porozumieniu zawartym z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach,
15) Aktualizacja i monitorowanie umowy dotyczącej dofinansowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

3. Do zadań Wydziału w zakresie promocji powiatu i rozwoju powiatu należy:
1) opracowywanie, edycja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych o Powiecie w kraju i za granicą,
2) promocja powiatu i udział w targach turystycznych i imprezach kulturalnych na terenie kraju i za granicą,
3) przygotowanie informacji o aktualnych zadaniach realizowanych przez Wydział dla lokalnych i krajowych mediów,
4) inicjowanie i organizacja kontaktów zagranicznych Powiatu, w zakresie współpracy kulturalnej, promocyjnej i turystycznej, opracowanie projektów współpracy partnerskiej oraz programów wizyt zagranicznych,
5) przygotowywanie projektów, propozycji nowych elementów koncepcji rozwoju Powiatu dla Zarządu Powiatu,
6) aktualizacja i monitoring realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego,
7) przygotowanie projektów w celu pozyskania środków finansowych
z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Regionalnych Programów Operacyjnych.

4. Do zadań Wydziału w zakresie informacji o powiecie należy:
1) zapewnienie współpracy z mediami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie promocji i rozwoju powiatu oraz współpraca w tym zakresie
z Rzecznikiem Prasowym Zarządu Powiatu,
2) współuczestnictwo bieżące w redagowaniu strony internetowej Starostwa
i merytoryczny nadzór nad jej zawartością w zakresie spraw związanych z promocją powiatu,
3) redagowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych Starostwa w tym przygotowywanie projektów zaproszeń, plakatów itp.
4) prowadzenie spraw związanych z patronatami, przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o patronat,
5) prowadzenie rejestru wniosków o patronat Starosty,
6) przedkładanie Zarządowi Powiatu wniosków o patronat Starosty, celem zaopiniowania,
7) kompleksowe przygotowanie udziału Starosty/Członków Zarządu Powiatu lub wyznaczonych przez Starostę przedstawicieli w imprezie objętej patronatem,
8) prowadzenie imprez objętych patronatem Starosty.

5. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.Data wprowadzenia: 2006-02-01 0923
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4746 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dyrektor
Pracownicy
Zadania
Ogłoszenia
Rejestr Instytucji Kultury
Patronat Starosty
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach