A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Edukacji i Spraw Społecznych » Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zapytanie ofertowe na 'Remont dwóch łazienek' - powtórzenie
» Zarządzenie Nr 78/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 15.10.2019 r.
» Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 'Remont dwóch łazienek oddziału II'
Ilość wiadomości z działu 'Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej': 7
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Zarządzenie nr 76/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 08.10.2019r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia 'Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.'

Data wprowadzenia: 2019-10-08 1410
Data upublicznienia:
Art. czytany: 68 razy

» Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 - rozmiar: 311889 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zarządzenie nr 76/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 08.10.2019r. - rozmiar: 438004 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Szyderska
Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych

Powiat Starachowicki pozyskał dodatkowe środki finansowe PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar G w wysokości: 71.651,53 zł.

Pula środków zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

I. Przyznawanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( wniosek Wn-W)
Podstawowe warunki do spełnienia:
- funkcjonowanie na rynku pracy przynajmniej 12 miesięcy
- brak zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego
- zakład nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości.

II. Przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (wniosek Wn-O)
Podstawowe warunki do spełnienia:
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu
- osoba niepełnosprawna:
a) nie korzystała z bezzwrotnych środków publicznych na ten cel
b) nie prowadziła działalności w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 (kancelaria ogólna na parterze budynku) od dnia 26.08.2019r.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków Wn-W i Wn-O dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce „jak załatwić sprawę” oraz w Referacie ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, w pok. 312, tel. (041) 276-09-44.


Data wprowadzenia: 2019-08-23 1242
Data upublicznienia:
Art. czytany: 266 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariola Lisowska
» Ogłoszenie Wyników I Otwartego Konkursu Ofert
2019-07-18 1249
Ogłoszenie Wyników I Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie ze środków ...
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019r.
2019-07-02 0836
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Referat ds. Społecznych i Rehabili...
Pozostałe wiadomości:
» I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
» Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019r.
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Kierownik
Pracownicy
Zadania
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Aktualności
Ostat. 10 wiadomości:

» Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020
» Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych
» Ogłoszenie Wyników I Otwartego Konkursu Ofert
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019r.
» I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
» Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019r.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach