A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 13.06.2018 r.
» Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej: Pawłów, obręb ewidencyjny: Brzezie
» Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy prawnej w ramach punków nieodpłatnej pomocy prawnej.
» Danuta Krępa - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
 • Starostwo
 • Zespół ds. Polityki Społecznej
 • Informacja w sprawie realizacji 'Programu wyrównywania różnic między regionami III'

  Zespół ds. Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach informuje, że w dniu 20.12.2016r. Zarząd Powiatu Starachowickiego podjął decyzję o przystąpieniu w 2017r. do programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

  W 2017 r. samorząd powiatu, jako realizator programu, może ubiegać się o pomoc finansową
  ze środków PFRON w ramach następujących obszarów:
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt,
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
  • obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ŚDS,DPS,SOSW).
  Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:
  - 80.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  - 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  - 250.000,00 zł dla autobusów,
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów
  i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
  Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

  Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
  - wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  - zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  - wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

  Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:
  50% kosztów realizacji projektu w obszarach B,
  70% kosztów realizacji projektu w obszarze C, D,
  80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),
  25% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych w obszarze E.

  Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszarów B,C,D do Starostwa Powiatowego w Starachowicach z siedzibą przy ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27 - 200 Starachowice - do 10.03.2017r.

  Wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać do Oddziału Funduszu w terminie 01.12.2016r. – 30.11.2017r.

  Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępne są również na stronie internetowej www.pfron.org.pl

  Wszelkich informacji dotyczących „Programu wyrównywania różnic między regionami III” udziela Małgorzata Parszewska Inspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach – pokój nr 312 (III piętro) lub pod numerem telefonu: (041) 276-09-44 w godz. od 7.30 do 15.30.


  Data wprowadzenia: 2016-12-21 1009
  Data upublicznienia: 2016-12-21
  Art. czytany: 760 razy

  » Wniosek w ramach obszarów B,C,D - rozmiar: 333824 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Parszewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04
  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach