A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Lista szkół, które otrzymały dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 roku
» Dług Powiatu Starachowickiego na 31.03.2018 r.
» Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Starachowickiego za okres od początku roku do dnia 31.03.2018 r. ( w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
» Porządek do protokołu nr 19/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach 17 i 18.04.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/2018 z dnia 25.04.2018 r.
 • Przetargi
 • Rok 2017
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  Starachowice, dnia 26.04.2017 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nw. nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa: 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Starachowicach, przy ul. Radomskiej oznaczona w ewidencji gruntów obr. 01, jako działka nr 16/2 o pow. 0,0303 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00031494/8, w której jako właściciel figuruje Skarb Państwa. Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie tym ww. działki znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem: P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka nr 16/2 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości z ulicy Bugaj możliwy drogą dojazdową /niepubliczną/ o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowanej na działce nr 15/11. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz Przedsiębiorstwa Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi Polmozbyt Sp. z o. o. Cena wywoławcza nieruchomości – 41 000,00 zł /słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy/. Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%. 2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Starachowicach, przy ul. Bugaj, oznaczona w ewidencji gruntów obr. 01, jako działka nr 18/2 o pow. 0,0186 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KI1H/00049974/6, w której jako właściciel figuruje Skarb Państwa. Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie tym ww. działki znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem: P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.. Cena wywoławcza nieruchomości – 20 000,00 zł /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100/. Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, mogą złożyć stosowny wniosek, w terminie do dnia 16.06.2017 r. Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 26.04.2017r. do dnia 17.05.2017r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  Data wprowadzenia: 2017-04-26 1259
  Data upublicznienia: 2017-04-26
  Art. czytany: 331 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04
  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach