A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 21/2018 z dnia 13.02.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 20/2018 z dnia 13.02.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 19/2018 z dnia 13.02.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/2018 z dnia 06.02.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 17/2018 z dnia 06.02.2018 r.
 • Przetargi
 • Rok 2017
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  Starachowice, dnia 12.09.2017 r.
  WYKAZ
  nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
  Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  /Dz. U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zamiany nw. nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
  Nieruchomość, położona w Ratajach, gm. Wąchock, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 321 o pow. 0,0600 ha.
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00050765/8, w której jako właściciel figuruje Skarb Państwa. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo-handlowym. Nakłady w postaci przedmiotowego budynku stanowią własność osób fizycznych.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock, działka nr 321 położona w Ratajach, gm. Wąchock znajduje się na obszarach oznaczonych jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
  Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w marcu 2017 r. wartość przedmiotowej działki wynosi 44 790,00 zł /słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 00/100/.

  Na nieruchomość niezabudowaną, położoną w Ratajach, Gm. Wąchock, oznaczoną
  w ewidencji gruntów, jako działka nr 20/3 o pow. 0,1800 ha.
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KI1H/00023825/9, w której jako właściciel figurują Ewa i Mariusz Nachyła.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock, działka nr 20/3 położona w Ratajach, gm. Wąchock znajduje się na obszarach oznaczonych jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
  Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w marcu 2017 r. wartość przedmiotowej działki wynosi 44 500,00 zł /słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset 00/100.
  Przedmiotowa zamiana dokonywana jest za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego – Zarządzenie
  Nr 149/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

  Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 12.09.2017r. do dnia 04.10.2017r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  Data wprowadzenia: 2017-09-12 1145
  Data upublicznienia: 2017-09-12
  Art. czytany: 304 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04
  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach