A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» sieć elektroenergetyczna 1kV oświetlenia - Rzepin Kolonia
» Zarządzenie Nr 63/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 17.09.2018 r.
» Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 112/2018 z dnia 03.09.2018 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 111/2018 z dnia 03.09.2018 r.
 • Przetargi
 • Rok 2017
 • wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Gminę Starachowice nw. nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa. 1. Niezabudowana działka nr 1484 o pow. 0,0497 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa działka ma szerokość ok. 4 metrów, jaj kształt wyklucza samodzielne, racjonalne wykorzystanie. Jest nieużytkowana, porośnięta trawą i samosiejkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego E7-,,PKS’’ działka ta jest przeznaczona w części pod drogę zbiorczą o symbolu KD-Z 01, a w części leży na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena nieruchomości wynosi 20 000,- zł /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 2. Niezabudowana działka nr 1491 o pow. 0,0221 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka posiada kształt trapezu, jest nieużytkowana, porośnięta jest trawą i samosiejkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona jest w całości pod drogę zbiorczą o symbolu KD-Z 01. Cena nieruchomości wynosi 9 000,- zł /słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 3. Niezabudowana działka nr 2149/11 o pow. 0,0056 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ma szerokość ok. 1 metra, dłuższym bokiem przylega do zachodniej strony ul. Wiosennej i stanowi obecnie jej pobocze, porośnięte trawą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona jest w całości pod drogę publiczną klasy dojazdowej o symbolu KD-D 12. Cena nieruchomości wynosi 3 000,- zł /słownie złotych: trzy tysiące 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 09 października 2017 r. do 31 października 2017r. Wykaz ten zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. Urzędu a także przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu, celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać do dnia 21 listopada 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

  Data wprowadzenia: 2017-10-09 1230
  Data upublicznienia: 2017-10-09
  Art. czytany: 416 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 23 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach