A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» PGE Dystrybucja SA w Lublinie Oddział Skarżysko Kamienna
» Protokół rozeznania cenowego na usługi elektryczne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 10/2019 z dnia 16.01.2019 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 9/2019 z dnia 15.01.2019 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 8/2019 z dnia 15.01.2019 r.
 • Starostwo
 • Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • obwieszczenie

  GNOŚ.6341.67.2017 Starachowice dn. 12.12.2017 r.
  Obwieszczenie
  Starosty Starachowickiego
  Na podstawie art. 9, art. 122, art. 127, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121/ oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U z 2017 poz. 1257/, Starosta Starachowicki
  zawiadamia
  strony postępowania, że dnia 12.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1/ szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków ( wód opadowych i roztopowych ) do wód powierzchniowych,
  2/ wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki
  wraz z budową ścieżki rowerowej gm. Jastrzębia pow. radomski woj. mazowieckie
  Lokalizacja:
  Droga powiatowa nr 3517W kl. Z, gm. Jastrzębia
  (obręb ; Wólka Lesiowska, dz. nr, 268, 269, 111, 115, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174)
  ( obręb Wojciechów; 89, 283, 279, 315, 280, 284, 285, 286, 287, 114,115/1, 115/3, 115/4, 119, 145)
  ( obręb Kozłów ; 2125, 2003/1, 2003/2, 2003/3., 2004/1, 2004/2,2005/3, 2008/1, 2008/2, 2024, 2025, 975, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125, 126/2, 405/1, 405/2, 405/3,1046, 1045, 1080, 10786, 425, 424/2, 424/1, 423, 1111, 422, 421/2 421/1, 1105, 420, 415, 258, 401, 1038, 402/3, 429/2, 429/1,438/3, 1081, 1077, 436, 435/2, 435/1, 434, 1112/1, 433, 432/2, 432/1, 1106, 431, 430/3, 430/2, 430/1, 428/1, 428/2, 427/1, 427/2, 427/3, 1067, 1066, 1085, 509, 510, 544/2, 1031, 968 ) pow. radomski woj. mazowieckie
  W związku z powyższym informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 218 można zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych materiałów.
  Jednocześnie informuję, że po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane w sprawie dowody.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 276-09-52.
  Nadmieniam, że wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Z up. STAROSTY
  Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita  Autor i data wytworzenia:
  Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita
  Data wprowadzenia: 2017-12-13 1400
  Data upublicznienia: 2017-12-13
  Art. czytany: 328 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mazur Małgorzata
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach