A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach
» Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 26.06.2019 r.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.
» Porządek do protokołu nr 29/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2019 r.
» Porządek do protokołu nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 04.06.2019 r.
 • Starostwo
 • Wydział Budownictwa
 • Obwieszczenie - zawiadomienie owydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy

  ZRID Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy

  Starosta Starachowicki
  ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice
  Starachowice, 7 czerwca 2018r.

  BK.I.673.1.2018.JB

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

  Starosta Starachowicki

  zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów, którego reprezentuje pełnomocnik – P. Tadeusz Serafin, zam. 27-220 Mirzec, Gadka 39, w dniu 7 czerwca 2018r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy, znajdującej się na działce ewid. nr 312 – wraz ze zjazdami i odwodnieniem na działkach ewid. nr 353/2 (353/3, 353/4), 354/1 (354/2, 354/3), 347 (347/1, 347/2), 338 (338/1, 338/2), 339 (339/1, 339/2), 337 (337/1, 337/2) 632 (632/1, 632/2) 322 (322/1, 322/2) 329 (329/1, 329/2) 330 (330/1, 330/2) 321 (321/1, 321/2) 314 (314/1, 314/2) 315 (315/1, 315/2) 313 (313/1, 313/2) 636 (363/1, 636/2) 637 (637/1, 637/2) 638 (638/1, 638/2) 302 (302/1, 302/2) 303 (303/1, 303/2) 304 (304/1, 304/2) 306 (306/1, 306/2) 294 (294/1, 294/2) 296 (296/1, 296/2) 286 (286/1, 286/2) 287 (287/1, 287/2) 288 (288/1, 288/2) 270 (270/1, 270/2) 271 (271/1, 271/2) 272 (272/1, 272/2) 273 (273/1, 273/2) 278 (278/1, 278/2) 279 (279/1, 279/2) 280 (280/1, 280/2) 262 (262/1, 262/2) 263 (263/1, 263/2) 264 (264/1, 264/2) 242 (242/1, 242/2) 243 (243/1, 243/2) 244 (244/1, 244/2) 245 (245/1, 245/2) 246 (246/1, 246/2) 247 (247/1, 247/2) 248 (248/1, 248/2) 249/2 (249/3, 249/4) 254/2 (254/3, 254/4) 255 (255/1, 255/2) 256 (256/1, 256/2) 257 (257/1, 257/2) 265 (265/1, 265/2) 281 (281/1, 281/2) 289 (289/1, 289/2) 297 (297/1, 297/2) 311 (311/1, 311/2) 635 (635/1, 635/2) 320 (320/1, 320/2) 323 (323/1, 323/2) 328 (328/1, 328/2) 331/1 (331/3, 331/4) 631 (631/1, 631/2) 295 (295/1, 295/2) 336/2 (336/3, 336/4) 346/3 i (346/5, 346/6) w obrębie Radkowice w jednostce Pawłów. (W nawiasach numery działek po podziale, pogrubioną czcionką działki, które przechodzą na własność Gminy).

  Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 800 - 1500 w dniach od 26.06.2018r. do 10.07.2018r. oraz złożyć tu ewentualne odwołania.
  Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 § 1 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
  - w granicach inwestycji,
  - w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji.


  Z up. STAROSTY

  inż. Ewa Banaczkowska
  Dyrektor Wydziału Budownictwa
  i Gospodarki Komunalnej


  Data wprowadzenia: 2018-06-11 1009
  Data upublicznienia: 2018-06-11
  Art. czytany: 236 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
  Rejestr zmian:
  2018-06-26
  1. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Józef Bachowski
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Józef Bachowski

  2018-06-11
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Józef Bachowski
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Józef Bachowski
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Józef Bachowski
  6. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Józef Bachowski
  7. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Józef Bachowski
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach