A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na cele promocyjne Powiatu Starachowickiego
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 r.
» Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 13.02.2019 r.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w związku z podziałem nieruchomości
 • Starostwo
 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 • ZRID ul. Moniuszki w Starachowicach

  Budowa nowego odcinka ul. Moniuszki w Starachowicach


  Starosta Starachowicki


  ul. dr Władysława Borkowskiego 4


  27-200 Starachowice   


  Starachowice, 31 stycznia 2019r.   


  BK.I.673.1.2019.JB


  OBWIESZCZENIE


   


       Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096)


   


  Starosta Starachowicki


   


  zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Starachowic, reprezentowanego przez P. Rafała Ślusarskiego ze Specjalistycznego Biura Inwestycyjno-Inżynierskiego „PROSTA-PROJEKT”, ul. Hauke-Bosaka 1/209, 25-217 Kielce, w dniu 9 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach, obejmującej budowę drogi gminnej, drogi rowerowej, chodników, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia ulicznego oraz budowę konstrukcji oporowych, realizowanej na działkach ewid. nr 393, 1698, 389/1, 389/2, 389/3, 370, 679, 390/3 (390/5, 390/6), 388 (388/1, 388/2), 378 (378/1,378/2), 375 (375/1, 375/2), 371 (371/1, 371/2), 366 (366/1, 366/2), 365 (365/1, 365/2), 372 (372/1, 372/2), 373 (373/1, 373/2), 380 (380/1, 380/2), 364/1 (364/4, 364/5), 368 (368/1, 368/2), 455 (455/1, 455/2), 496/1 (496/4, 496/5); obręb 03. (Przed nawiasem podano numer działki przed planowanym podziałem, w nawiasach numery działek po podziale, podkreśloną czcionką działki, które przechodzą na własność Gminy Starachowice).


   


  Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr  Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 800 - 1500 w dniach od 18.02.2019r. do 4.03.2019r. oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów.


  Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


  Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.


  Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów ( pod wyżej wskazanym adresem).


  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


  Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


  Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:


  - w granicach inwestycji,


  - w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji.


   


   


   


   


  Z up. STAROSTY


   


  inż. Ewa Banaczkowska


  Dyrektor Wydziału Budownictwa
  i Gospodarki Komunalnej


   


     Data wprowadzenia: 2019-02-04 0923
  Data upublicznienia: 2019-02-04
  Art. czytany: 54 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach