A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dotacje celowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w 2018 r.
» Wydatki
» Środki wykorzystane w 2018 r. przez Powiat Starachowicki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
» Kwoty dotacji otrzymanych przez Powiat Starachowicki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.
» Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
 • Rada Powiatu
 • II KADENCJA
 • Uchwały Rady Powiatu
 • UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIV SESJI RADY POWIATU W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2005R.

  WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA XLIV SESJI RADY POWIATU W DNIU 27 - PAŹDZIERNIKA - 2005R.
  Uchwały od Nr XLIV/354/05 do Nr XLIV/362/05:
  1. Uchwała Nr XLIV/354/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Lipca.
  2. Uchwała Nr XLIV/355/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Mirzec w sprawie przekazania obowiązków
  w zakresie zimowego utrzymania dróg niektórych odcinków dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Mirzec.
  3. Uchwała Nr XLIV/356/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 35 w niepubliczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej poprzez likwidację.
  4. Uchwała Nr XLIV/357/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
  5. Uchwała Nr XLIV/358/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przekazania w użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach Inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”.
  6. Uchwała Nr XLIV/359/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2005 rok.
  7. Uchwała Nr XLIV/360/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/281/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005r. zmienionej uchwałą Nr XXXIX/324/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2005r. oraz uchwałą Nr XL/330/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 4 sierpnia 2005r.
  8. Uchwała Nr XLIV/361/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu starachowickiego na nieruchomości stanowiące własność Gminy Starachowice.
  9. Uchwała Nr XLIV/362/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/305/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: przyjęcia 'Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 z Powiatu starachowickiego będącego uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: 'Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006'.
  od Nr XLIV/354/05 do Nr XLIV/362/05:


  Data wprowadzenia: 2005-11-07 0906
  Data upublicznienia: 2005-11-07
  Art. czytany: 1469 razy

  » Uchwała Nr XLIV-354-05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Lipca - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-355-05 dot.porozumienia ZP z Wójtem gm. Mirzec w sprawie odśnieżania dróg - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-356-05 w sprawie przyjęcia harmonogramu przekształcenia ZOZ - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-357-05 w spr. wyboru biegł. rewidenta dla badania spr. PZOZ - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-358-05 w spr. przekazania dla PZOZ wyposażenia - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-359-05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2005 rok - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-360-05 w spr. zmiany podziału środków PFRON - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-361-05 w sprawie przekazania nieruchomości - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XLIV-362-05 w sprawie zmiana regulaminu stypendiów - uczeń - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załączniki do uchwały Nr XLIV-359-05 - rozmiar: 188416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik do Uchwały Nr XLIV-356-05 - rozmiar: 61440 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik do Uchwały Nr XLIV-358-05 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach