A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
» Magdalena Zawadzka - oświadczenie majątkowe.
» Ewa Bzinkowska - oświadczenie majątkowe.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
» Gmina Starachowice
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Miejsce załatwienia
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pokój 218 tel. (041) 276 09 52
e-mail: rolnictwo@powiat.starachowice.pl


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wykonany zgodnie z art. 184 ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Miejsce odbioru
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pokój 218 tel. (041) 276 09 52
e-mail: rolnictwo@powiat.starachowice.pl


Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty z chwilą złożenia wniosku
2 011 zł lub 506 zł w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej


Termin załatwienia
1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
niezwłocznie oraz nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Termin załatwiania sprawy może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.


Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi
Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Podstawa prawna
-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)

Treść
-

Opracował
-


Data wprowadzenia: 2007-02-16 1429
Data upublicznienia: 2007-02-16
Art. czytany: 1229 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Baniewicz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Godziny Otwarcia
Poniedziałek - Piątek:
7:30 - 15:30Skrzynka podawcza ePUAP:

SP_STCE/Skrytka
SP_STCE/SkrytkaESP

Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
(przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
do godz. 16:40) tj.
7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 14:00
tel. (41) 276-09-05, 33

prawa jazdy
tel. (41) 276-09-03

wydawanie dowodów
rejestracyjnych
tel. (41) 276-09-04

WAŻNE:

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

strona internetowa:

http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

szczegółowa informacja:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157Kasa Starostwa:
Poniedziałek:
7:45 - 15:00
Wtorek - Piątek:
7:45 - 14:30
W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
Kasa automatyczna - opłatomat
w godzinach otwarcia urzędu
Adres:

ul. dr Władysława
Borkowskiego 4
27-200 Starachowice


Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
ING BSK o/Starachowice
32105014321000002219342330


Starostwo Powiatowe
w Starachowicach


NIP 664-18-30-307
REGON 291019672


Powiat Starachowicki

NIP 664-19-34-337
REGON 291009395Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

ul. Hutnicza 14
27-200 Starachowice
(41) 274-55-24Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Radomska 70
27-200 Starachowice
(41) 275-42-32


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach