A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
» Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
» Magdalena Zawadzka - oświadczenie majątkowe.
» Ewa Bzinkowska - oświadczenie majątkowe.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drzewa z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Miejsce załatwienia
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pokój 219 tel. (041) 276 09 34
e-mail: lesnictwo@powiat.starachowice.pl


Wymagane dokumenty
-wniosek właściciela lasu na pozyskanie drewna
-oświadczenie współwłaścieli
-jeden z dokumentów potwierdzający własność działki, której dotyczy wniosek (akt własności, akt notarialny, nakaz płatniczy, wypis z rejestru gruntów)
-ocena stanu lasu na gruncie


Miejsce odbioru
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pokój 219 tel. (041) 276 09 34
e-mail: lesnictwo@powiat.starachowice.pl


Opłaty
brak

Termin załatwienia
termin załatwienia sprawy -1 miesiąc od momentu złożenia wniosku

Tryb odwoławczy
-

Uwagi
WZÓR WNIOSKU
…….…………….dnia ……………200… r.
……………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………….

…………………………………….
(adres)

Dowód osobisty:
Seria…….. Nr……………………..
Tel. Nr……………………………. STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
ul. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice


WNIOSEK

Jako właściciel/ współwłaściciel/ samoistny posiadacz*) działki leśnej o powierzchni ………………..ha stanowiącej część działki ewidencyjnej Nr…………………………….położonej na terenie wsi ……………… w gminie …………………………………. proszę o wykonanie cechowania drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania, dla niżej wymienionych ilości drzew:
- gatunek drzewa…………………………………………. ilość sztuk…………..
- gatunek drzewa…………………………………………. ilość sztuk…………..
- gatunek drzewa…………………………………………. ilość sztuk…………..
- gatunek drzewa…………………………………………. ilość sztuk…………..
- gatunek drzewa…………………………………………. ilość sztuk…………..

/Współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie drewna z tej działki leśnej, w ilości okazanej
do poświadczenia jego legalności/*


…….……………………….
(podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań( Art. 233 Kodeksu Karnego) oświadczam, że las, którego dotyczy jest w moim posiadaniu i nie stanowi współwłasności z udziałem Skarbu Państwa, a realizowane prawo pozyskania drewna nie jest w żaden sposób ograniczone prawami osób trzecich i interesów tych osób nie narusza.

Po przeczytaniu, poświadczam własnoręcznym podpisem.
dnia………………….. 200…….. r.
…..……………………….
(podpis czytelny)
*) niepotrzebne skreślić
Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania
Dowód osobisty seria ………numer …………..

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem, samoistnym posiadaczem * /
działki leśnej Nr……………….o powierzchni…………….. ha, położonej we wsi……………... …… gmina …………………………
/Współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie drewna z tej działki leśnej, w ilości okazanej
do poświadczenia jego legalności/*
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art.. 233 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
podpis współwłaściciela, samoistnego
posiadacza/* lasu
*/ niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna
Ustawa o lasach

Opracował
-

Akceptował
-

Zatwierdził
-


Data wprowadzenia: 2007-08-01 1150
Data upublicznienia: 2007-08-01
Art. czytany: 2847 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Baniewicz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Godziny Otwarcia
Poniedziałek - Piątek:
7:30 - 15:30Skrzynka podawcza ePUAP:

SP_STCE/Skrytka
SP_STCE/SkrytkaESP

Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
(przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
do godz. 16:40) tj.
7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 14:00
tel. (41) 276-09-05, 33

prawa jazdy
tel. (41) 276-09-03

wydawanie dowodów
rejestracyjnych
tel. (41) 276-09-04

WAŻNE:

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

strona internetowa:

http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

szczegółowa informacja:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157Kasa Starostwa:
Poniedziałek:
7:45 - 15:00
Wtorek - Piątek:
7:45 - 14:30
W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
Kasa automatyczna - opłatomat
w godzinach otwarcia urzędu
Adres:

ul. dr Władysława
Borkowskiego 4
27-200 Starachowice


Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
ING BSK o/Starachowice
32105014321000002219342330


Starostwo Powiatowe
w Starachowicach


NIP 664-18-30-307
REGON 291019672


Powiat Starachowicki

NIP 664-19-34-337
REGON 291009395Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

ul. Hutnicza 14
27-200 Starachowice
(41) 274-55-24Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Radomska 70
27-200 Starachowice
(41) 275-42-32


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach