A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o naborze Kandydatów do Komisji Konkursowej
» obwieszczenie
» Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
» Protokół rozeznania cenowego na 'Wykonanie pochwytów przyściennych'
» UCHWAŁY PODJĘTE NA XIV SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
 • Starostwo
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Referat ds. Geodezji i Ewidencji Gruntów
 • Zadania
 • Zadania Referatu ds. Geodezji i Ewidencji Gruntów

  Do zadań Referatu ds. Geodezji i Ewidencji Gruntów należy:
  1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii w tym:
  a) planowanie robót geodezyjnych i kartograficznych,
  b) zlecanie wykonania robót geodezyjnych i kartograficznych,
  c) odbiór i rozliczanie robót.
  2) realizacja zadań Służby geodezyjnej i kartograficznej wynikającej z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
  3) utrzymywanie sytemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
  4) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności
  z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
  5) wprowadzanie zmian w operacie ewidencyjnym w drodze czynności materialno-technicznych,
  6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wprowadzenia zmian
  w operacie ewidencji gruntów,
  7) wprowadzanie zmian w operacie ewidencyjnym w drodze decyzji administracyjnych,
  8) zawiadamianie organów podatkowych, sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej i osób zgłaszających zmiany o ich wprowadzeniu,
  9) porządkowanie wpisów w ewidencji gruntów,
  10) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
  11) udostępnianie danych ewidencyjnych,
  12) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, w tym sporządzanie uwag na wyrysach w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem prawnym,
  a stanem ujawnionym w ewidencji gruntów,
  13) zawiadamianie organów podatkowych, sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej i osób związanych ze zmianą,
  14) wydawanie decyzji odmawiających wydania wypisu i wyrysu,
  15) wydawanie kopii map ewidencyjnych,
  16) udzielanie informacji odnośnie wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
  17) udostępnianie baz danych dla gmin, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego urzędu Statystycznego,
  18) przekazywanie danych do systemu IPE (Integracja Platforma Elektroniczna),
  19) ochrona danych ewidencyjnych, przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, w tym przekazywanie kopii baz danych ewidencyjnych w formie SWDE do Świętokrzyskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie rzadziej niż raz na pół roku,
  20) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla całego powiatu,
  21) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
  22) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
  23) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  24) wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji gruntów,
  25) współpraca z gminami, Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
  i wydziałem wieczysto-księgowym sądu rejonowego, kancelariami notarialnymi
  w zakresie ww. zadań,
  26) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie scaleń i wymiany gruntów,
  27) udzielanie odpowiedzi na zapytania Kancelarii Komorniczych, ZUS. Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych itp. W zakresie występowania podmiotów w bazie ewidencji gruntów,
  28) wydawanie baz danych podmiotom zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  29) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  30) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym i innym podmiotom danych zawartych w rejestrze cen i wartości,
  31) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  32) orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości.


  Data wprowadzenia: 2012-10-04 1414
  Data upublicznienia: 2012-10-04
  Art. czytany: 1624 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach