A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
» Magdalena Zawadzka - oświadczenie majątkowe.
» Ewa Bzinkowska - oświadczenie majątkowe.
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
» Gmina Starachowice
 • Rejestry i ewidencje
 • Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środdowiska
 • Ogłoszenie

  Starachowice; 08.12.2014 r.
  GNOŚ.2613.14.2014

  O G Ł O S Z E N I E

  Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, zaprasza przedsiębiorców prowadzących stację demontażu posiadających stosowne zezwolenie marszałka do złożenia pisemnej oferty na odbiór i demontaż ok. 10 pojazdów w ciągu roku, wobec których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Starachowickiego. Umowa na powyższe zostanie zawarta na okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. Przedsiębiorca, zobowiązany będzie odbierać pojazdy z miejsca parkowania własnym transportem lub na własny koszt w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu pojazdu do demontażu.
  Informujemy, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie jest prowadzone z zastosowaniem procedur określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia oraz swobodnego wyboru oferty.
  Termin składania ofert w zamkniętych kopertach: do dnia 08.01.2015 r. godz. 12.00
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach (sekretariat pokój nr 114)
  ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice
  Oferta powinna zawierać:
  1. Dane nabywcy, zaświadczenie NIP i REGON.
  2. Proponowaną cenę złomowanego pojazdu.
  3. Zobowiązanie, że pojazd zostanie odebrany z parkingu w ciągu 3 dni od otrzymania pisma o przeznaczeniu pojazdu do demontażu.
  4. Termin zapłaty odebranego na złom pojazdu.
  5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczone za zgodność z oryginałem.
  6. Zobowiązanie odbioru pojazdów z miejsca parkowania własnym transportem lub na własny koszt.
  Otwarcie ofert oraz wybór najlepszej cenowo oferty nastąpi w dniu 08.01.2015 r. o godz. 14.00 – pokój 213 Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (41) 276-09-52.

  Z up. STAROSTY
  Dyrektor Wydziału Nieruchomości,
  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita
  Data i autor wytworzenia: Dyrektor Wydziału Nieruchomości,
  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  mgr inż. Elżbieta Kita
  09.12.2014 r.


  Data wprowadzenia: 2014-12-09 1140
  Data upublicznienia: 2014-12-09
  Art. czytany: 740 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Baniewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach