ZRID Godów

2019-09-09 0922
Art. czytany: 186 razy

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi gminnej nr 362002T Kałków – Godów - Gębice

Na wniosek Wójta Gminy Pawłów w dniu 31 lipca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 362002T Kałków – Godów - Gębice.
Obwieszczenie w załączeniu.