UCHWAŁY PODJĘTE NA XII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 6 WRZEŚNIA 2019 ROKU

2019-09-11 1108
Art. czytany: 324 razy

Wykaz uchwał od Nr XII/77/2019 do Nr XII/80/2019

1) Uchwała Nr. XII/77/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/359/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 roku.
2) Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Starachowickiego.
3) Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok.
4) Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019-2028.