Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

2019-12-31 1112
Art. czytany: 463 razy

ogłoszenie Starosty Starachowickiego

Starachowice, dnia 30.12.2019r. GNOŚ.6821.49.2019 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Starachowicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starachowice, oznaczonej jako działka nr 129 o pow. 0,2056 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, na przebudowę i rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Starachowice. W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Z up. Starosty Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska mgr inż. Elżbieta Kita