A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Wydział Edukacji i Spraw Społecznych » Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej (arch.)
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.
» SESJA RADY POWIATU W STARACHOWICACH PLANOWANA NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 ROKU
» UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU
Ilość wiadomości z działu 'Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej': 15
Informacja w sprawie realizacji Programu 'Wyrównywania różnic między regionami III' w 2020r.

W dniu 17.12.2019r. Zarząd Powiatu Starachowickiego podjął decyzję, o przystąpieniu w 2020r. do programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.

Podmiot, który chce przystąpić do realizacji Programu może ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON na realizację projektów w ramach następujących obszarów:


1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł na każdy projekt,
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt,
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
4) obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS,SOSW).
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:
- 90.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
- 270.000,00 zł dla autobusów,
5) obszar E – dofinansowanie wymagalnego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/ lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastuktury istniejącego WTZ.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:
55% kosztów realizacji projektu w obszarze A,
55% kosztów realizacji projektu w obszarze B – w budynkach starostw i gmin do 35%
70% kosztów realizacji projektu w obszarze C,D,
80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),
25% całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze E,
80% kosztów realizacji projektu w obszarze F.

Wnioski o dofinansowanie realizacji w ramach obszarów B,C,D i F należy składać do siedziby Powiatu Starachowickiego w terminie 19.12.2019r. – 14.02.2020r., a wnioski w ramach obszaru A i E należy składać do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w terminie 01.12.2019r. – 30.11.2020r. Druk wniosku oraz szczegółowe informacje na temat Programu są zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach www.spstarachowice.bip.doc.pl. Procedury realizacji Programu dostępne są również na stronie www.pfron.org.pl.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu udziela Małgorzata Parszewska Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (III piętro, pok. 312, pod numerem telefonu (41)276-09-44).Data wprowadzenia: 2019-12-18 1019
Data upublicznienia:
Art. czytany: 698 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariola Lisowska
Nabór do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert

Zaproszenie dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert organizowanego przez Powiat Starachowicki


Data wprowadzenia: 2019-12-06 1542
Data upublicznienia:
Art. czytany: 651 razy

» Zaproszenie dla organiacji pozarządowych z terenu powiatu starachowickiego - rozmiar: bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Szyderska
» Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktów npp, npo wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego
2019-11-29 1459
Informacja na temat wyników otwartego konkursu ofert w zakresie powierzeni...
» Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat
2019-11-29 1452
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno...
Pozostałe wiadomości:
» Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
» Ogłoszenie o naborze Kandydatów do Komisji Konkursowej
» Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców
» Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych
» Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020
» Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych
» Ogłoszenie Wyników I Otwartego Konkursu Ofert
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019r.
» I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
» Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019r.
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Aktualności
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Informacja w sprawie realizacji Programu 'Wyrównywania różnic między regionami III' w 2020r.
» Nabór do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert
» Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktów npp, npo wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego
» Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat
» Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
» Ogłoszenie o naborze Kandydatów do Komisji Konkursowej
» Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców
» Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych
» Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020
» Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach