A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo » Biuro Kontroli i Audytu » Zadania
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.
» SESJA RADY POWIATU W STARACHOWICACH PLANOWANA NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 ROKU
» UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU
Ilość wiadomości z działu 'Zadania': 1
Zadania wykonywane przez Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu „KA”
1. Do zadań Biura w zakresie kontroli należy:
1) prowadzenie kontroli dotyczących organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa,
2) prowadzenie kontroli organizacyjno-prawnych i finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
3) prowadzenie doraźnych kontroli finansowych w zakresie udzielanych dotacji organizacjom pozarządowym,
4) sporządzanie wniosków i wystąpień pokontrolnych,
5) współdziałanie ze Skarbnikiem i Sekretarzem Powiatu w przygotowywaniu wystąpień do właściwych jednostek i instytucji o naruszeniach prawa stwierdzonych podczas kontroli,
6) kontrola realizacji wniosków pokontrolnych,
7) prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji z kontroli przeprowadzanych przez Zespół w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
8) prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji z kontroli przeprowadzonych
w komórkach organizacyjnych Starostwa.

2. Do zadań Biura w zakresie audytu wewnętrznego należy:
1) Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w szczególności pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności oraz czynności doradcze.
2) prowadzenie audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:
a) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
b) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
c) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
d) ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
e) ocenę wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu,
f) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
3) wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
4) przygotowanie w porozumieniu z kierownikiem jednostki rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych, zwanego dalej „planem audytu” zawierającego w szczególności:
a) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych
i dysponowania nimi,
b) tematy audytu wewnętrznego,
c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,
d) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym
w kolejnych latach.
1) przygotowanie i przekazanie kierownikowi jednostki sprawozdania
z przeprowadzenia i wykonania planu audytu wewnętrznego.

3. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.Data wprowadzenia: 2006-02-01 0947
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3663 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dagmara Zapała
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Pracownicy
Zadania
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania wykonywane przez Biuro Kontroli i Audytu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach