A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» TERMINARZ ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W MIESIĄCU SIERPNIU 2020 ROKU
» Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 05.08.2020 r.
» wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
» wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
» aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne STC4420
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 42
Nazwa Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Herb
Rodzaj Samorząd terytorialny
Adres ul. dr Władysława Borkowskiego 4
Kod 27-200
Telefon 41 276-09-00
Fax 41 276-09-02
E-mail » [email protected]
www » www.powiat.starachowice.pl
www - bip » www.spstarachowice.bip.doc.pl
Starosta Piotr Babicki
Tel: 41 276-09-00
Fax: 41 276-09-02
e-mail: [email protected]
Wicestarosta Dariusz Dąbrowski
Tel: 41 276-09-00
Fax: 41 276-09-02
e-mail: [email protected]
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

wykaz

Starachowice, dnia 05.08.2020 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz Jarosława Puchały, zam. Kotarszyn 36, 27-425 Waśniów, nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w miejscowości Szeligi, gm. Pawłów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 250/2 o pow. 1,4409 ha, nr 248 o pow. 0,8100 ha i nr 253/1 o pow. 1,1953 ha, o łącznej powierzchni 3,4462 ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00046648/1. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 1200 zł netto rocznie. Czynsz dzierżawny będzie płatny będzie z góry za dany rok. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego. Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 06.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Data wprowadzenia: 2020-08-05 1358
Data upublicznienia:
Art. czytany: 28 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

wykaz

Starachowice, dnia 05.08.2020 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz Rafała Jasztal, zam. Jadowniki 113, 27-225 Pawłów, nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w miejscowości Szeligi, gm. Pawłów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 153 o pow. 0,2788 ha, nr 154 o pow. 0,2971 ha, nr 185 o pow. 0,4434 ha, nr 186 o pow. 1,4826 ha i nr 337 o pow. 0,4336 ha, o łącznej powierzchni 2,9355 ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00046648/1. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 1090 zł netto rocznie. Czynsz dzierżawny będzie płatny będzie z góry za dany rok. Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o współczynnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w danym roku wzrostu cen czynszów przekraczających 10% cen roku poprzedniego. Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 06.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Z up. Starosty Elżbieta Kita Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia: 2020-08-05 1355
Data upublicznienia:
Art. czytany: 23 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
» 1. Roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr. Władysława Borkowskiego 4.
2020-08-04 0836
1. Roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr. Władysława Borkowskiego 4.

1. Roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy...
» I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
2020-07-31 1358
Starosta Starachowicki ogłasza I otwarty konkurs ofert na wsparcie realiza...
Pozostałe wiadomości:
» Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach ogłoszonego naboru: Programu Operacyjnego pn.: 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu'
» Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach ogłoszonego naboru: Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu'
» ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» ZRID Rozbudowa ul. Kolejowej w Starachowicach, zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Zakup oprogramowania serwerowego wraz z przeniesieniem danych
» ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
» Usługa dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych systemu informacji prawnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Starachowicach
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, wznowieniu znaków granicznych, ustaleniu przebiegu granic oraz przyjęciu granic nieruchomości.
» Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, wznowieniu znaków granicznych oraz ustaleniu przebiegu granic nieruchomości.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» ogłoszenie o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej
» ogłoszenie o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic gruntów zajętych pod drogę gminną.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości podlegającej zasiedzeniu.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» OGŁOSZENIE
» OGŁOSZENIE
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.
» ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ
» Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach.
» Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.
» Informacja na temat środków finansowych PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2020r.
» Instrukcja dla uczniów 'Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?'
» Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Kilińskiego
» Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
»
KOMUNIKAT - Nieodpłatna Pomoc Prawna w Starostwie Powiatowym w Starachowicach

» Nabór na wolne stanowisko
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jak załatwić sprawę


Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Godziny Otwarcia
Poniedziałek - Piątek:
7:30 - 15:30Skrzynka podawcza ePUAP:

SP_STCE/Skrytka
SP_STCE/SkrytkaESP

Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
Informacja
W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
(przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
do godz. 16:40) tj.
20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 14:00
tel. (41) 276-09-05, 33

prawa jazdy
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 15:00
tel. (41) 276-09-03

wydawanie dowodów
rejestracyjnych
tel. (41) 276-09-04

WAŻNE:

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

strona internetowa:

http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

szczegółowa informacja:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157Kasa Starostwa:
Poniedziałek:
7:45 - 15:00
Wtorek - Piątek:
7:45 - 14:30
W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
Kasa automatyczna - opłatomat
w godzinach otwarcia urzędu
Adres:

ul. dr Władysława
Borkowskiego 4
27-200 Starachowice


Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
ING BSK o/Starachowice
32105014321000002219342330


Starostwo Powiatowe
w Starachowicach


NIP 664-18-30-307
REGON 291019672


Powiat Starachowicki

NIP 664-19-34-337
REGON 291009395Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

ul. Hutnicza 14
27-200 Starachowice
(41) 274-55-24Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Gliniana 10a
27-200 Starachowice
(41) 275-42-32


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach