A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Instrukcja udzielania npp osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis.
» TERMINARZ ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W MIESIĄCU SIERPNIU 2020 ROKU
» Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 05.08.2020 r.
» wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
» wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Rada Powiatu
 • VI KADENCJA
 • Uchwały Rady Powiatu i imienne wykazy głosowań radnych
 • UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU

  Wykaz uchwał od Nr XXII/157/2020 do Nr XXII/170/2020

  1) Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania.
  2) Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok.
  3) Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok.
  4) Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2019.
  5) Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70.
  6) Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
  7) Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego od dnia 1 września 2019 r.
  8) Uchwała Nr XXII/164/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  9) Uchwała nr XXII/165/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach.
  10) Uchwała nr. XXII/166/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego nr 2 w Starachowicach.
  11) Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  12) Uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Starachowickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
  13) Uchwała nr XXII/169/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok,
  14) Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

  Data wprowadzenia: 2020-07-02 1029
  Data upublicznienia: 2020-07-02
  Art. czytany: 152 razy

  » Uchwała Nr XXII-157-2020 - rozmiar: 628520 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-158-2020 - rozmiar: 1014792 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-159-2020 - rozmiar: 762657 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-160-2020 - rozmiar: 696326 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-161-2020 - rozmiar: 1070503 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-162-2020 - rozmiar: 1286404 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-163-2020 - rozmiar: 906720 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-164-2020 - rozmiar: 1158374 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-165-2020 - rozmiar: 1197369 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-166-2020 - rozmiar: 983719 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-167-2020 - rozmiar: 1049626 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-168-2020 - rozmiar: 1060138 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-169-2020 - rozmiar: 6528210 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXII-170-2020 - rozmiar: 2771395 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Szymon Kotowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Jak załatwić sprawę


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Informacja
  W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

  Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Gliniana 10a
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach