A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej dla zadania pn. 'Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach'
» Interpelacja zgłoszona podczas obrad XXII sesji Rady Powiatu w dniu 25.06.2020 r. przez Radnego Rady Powiatu Pana Przemysława Czaję
» Interpelacja zgłoszona podczas obrad XXII sesji Rady Powiatu w dniu 25.06.2020 r. przez Radnego Rady Powiatu Pana Dariusza Stachowicza.
» Kontrola wykonana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 30 czerwca 2020 r.
» Kontrola wykonana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniach 6-30 kwietnia 2020 r.
 • Rada Powiatu
 • II KADENCJA
 • Uchwały Rady Powiatu
 • UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXV SESJI RADY POWIATU W DNIU 17 MARCA 2005 ROKU

  Uchwały od Nr XXXV/277/05 do Nr XXXV/290/05:
  1. UCHWAŁA NR XXXV/277/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starachowicach z działalności w 2004 roku,
  2. UCHWAŁA NR XXXV/278/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2005 rok,
  3. UCHWAŁA NR XXXV/279/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie utworzenie rachunku dochodów własnych w podległych jednostkach Powiatu starachowickiego,
  4. UCHWAŁA NR XXXV/280/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2005 roku,
  5. UCHWAŁA NR XXXV/281/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku
  6. UCHWAŁA NR XXXV/282/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  7. UCHWAŁA NR XXXV/283/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim,
  8. UCHWAŁA NR XXXV/284/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat starachowicki,
  9. UCHWAŁA NR XXXV/285/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat starachowicki,
  10. UCHWAŁA NR XXXV/286/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej,
  11. UCHWAŁA NR XXXV/287/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie przekazania w użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”,
  12. UCHWAŁA NR XXXV/288/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70,
  13. UCHWAŁA NR XXXV/289/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/188/2000 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2000 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Dom dla Ludzi Starych w Kałkowie- Godowie” zmienionej uchwałą Nr XXI/194/2000 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 października 2000 roku,
  14. UCHWAŁA NR XXXV/290/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


  Data wprowadzenia: 2005-03-30 0819
  Data upublicznienia: 2005-03-30
  Art. czytany: 2165 razy

  » Uchwała Nr XXXV-277-05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Kons - rozmiar: 76800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-278-05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2005r. - rozmiar: 108032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-279-05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w podległych jednostkach - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-280-05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatkó - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-281-05 w sprawie podziału środków PFRON - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-282-05 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarz - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-283-05 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-284-05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - rozmiar: 102400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-285-05 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-286-05 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiacej własność Po - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-287-05 w sprawie przekazania dla PZOZ wyposażenia nowowybudowanych obiektów szp - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-288-05 w sprawie zmian w statucie PZOZ - rozmiar: 167936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-289-05 w sprawie zmiany nazwy domu dla Ludzi Sarych w Kałkowie- Godowie - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała Nr XXXV-290-05 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - rozmiar: 22016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Jak załatwić sprawę


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Informacja
  W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

  Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Gliniana 10a
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach