A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
 • Rada Powiatu
 • IV KADENCJA
 • Interpelacje i zapytania Radnych
 • INTERPELACJE I ZAPYTANIA ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD XXVIII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 28 LUTEGO 2013 ROKU

  W dniu 28 lutego 2013 roku podczas obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach interpelacje i zapytania zgłosili:


  1. Radna Jolanta Nowak:
  - zapytała czy Zarząd Powiatu miał świadomość odnośnie nieprawidłowości w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach oraz czy docierały do niego sygnały świadczące o niewłaściwym zachowaniu jednego z nauczycieli ww. liceum względem uczennic.
  - zwróciła się z prośbą o uporządkowanie terenu wokół znaku informującego o współpracy partnerskiej miasta Starachowice z miastem Rochdale-Heywood w Wielkiej Brytanii, który umieszczony jest na drodze Nr 42 przy wjeździe do miasta.

  2. Radny Ryszard Nowak:
  - zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach dotyczącej ustawienia na drodze powiatowej Nr 0563T Mirzec Wąchock (ul. Langiewicza w Mircu) znaku o dopuszczalnym tonażu 12t. Zdaniem Radnego znak ten ogranicza swobodę korzystania z drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na ww. ulicy. Radny zaproponował ustawienie znaku informacyjnego F5, F6 o dopuszczalnym tonażu 12t od początku drogi Nr 744 oraz na dalszym jej fragmencie po ok. 1500 m, a także przy łącznikach w kierunku Mirzec Malcówki i Mirzec Poddąbrowa.
  - poprosił o doprecyzowanie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas XXVII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 31 stycznia 2013 roku, które dotyczyły możliwości usunięcia konarów drzew topoli zagrażających bezpieczeństwu budynku szkoły, w ramach prac modernizacyjnych przy drodze powiatowej w miejscowości Osiny Mokra Niwa oraz drugiej dotyczącej rozważenia możliwości wykonania rowów i niwelacji poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Trąbowiec Duży, co pozwoliłoby na usuwanie zalegającego na poboczach śniegu i przeciwdziałało niszczeniu drogi. Radny zaproponował ścięcie poboczy przy ww. drodze, co umożliwi swobodne spływanie wody do rowów i na tereny użytków zielonych.

  3. Radna Maria Salwa w imieniu mieszkańców osiedla Lubianka i południowej części miasta zwróciła się z prośbą o przedłużenie trasy autobusu linii nr ,,N’’ oraz zapewnienie bezpośredniego połączenia z głównymi instytucjami na terenie miasta Starachowice Po zmianie rozkładu jazdy autobusów MZK mieszkańcy mają utrudniony dostęp do ważnych instytucji na terenie miasta.

  4. Radna Aulianna Wojtal ponowiła swoją interpelację dotyczącą doświetlenia przystanków autobusowych nr 331 i 332 na ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach.

  5. Radny Marian Mróz zawnioskował, aby Zarząd Powiatu wystąpił do Prezydenta Miasta Starachowice z prośbą o wypełnienie ubytków i wyrw w jezdni na ulicy Krywki w Starachowicach.


  Data wprowadzenia: 2013-03-06 1108
  Data upublicznienia: 2013-03-06
  Art. czytany: 993 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Seweryn
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Jak załatwić sprawę


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 15:00
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Gliniana 10a
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach